Die prestige-toekenning het erkenning gegee aan die FAK se langsdienende voorsitter en voormalige rektor van Stellenbosch Universiteit, professor HB Thom en sy eggenote MJ Thom. Hierdie toekenning is toegeken aan persone wat ’n wesenlike bydrae gelewer het om Afrikaanse onderwys en/of Afrikaans in die hoër onderwys te bevorder. Die toekenning is oorhandig tydens die FAK se jaarlikse Prestige-aand of tydens ’n spesiale geleentheid.

Toekennings ontvang

2013

Dr. Pierre Edwards

2014

Me. Mariehetta Matthee

2015

Daan Potgieter

2016

Prof. Christo Viljoen

2017

Prof. Irma Eloff

2018

Paul van Deventer (Sol-Tech)

2019

Me. Marna Jordaan