JC “Jaap” Steyn (*1938 – †2021) was ’n joernalis, dosent in Algemene Taalwetenskap aan die Randse Afrikaanse Universiteit en professor-navorser in die Departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat.

Steyn het tientalle artikels vir vaktydskrifte gepubliseer, hoofsaaklik oor kultuurgeskiedenis, die eksterne geskiedenis van Afrikaans en Suid-Afrikaanse taalpolitiek. Hy ontvang onder meer die Ingrid Jonker en Eugène Marais-prys vir sy debuutdigbundel Die grammatika van liefhê (1975), die CJ Langenhoven-prys vir taalwetenskap (1988), die Elisabeth Eybers-beurs vir navorsing in Nederland (1996), die NP van Wyk Louw-medalje vir skeppende bydraes tot die ontginning van sekere vakgebiede (2000), die Stals-prys vir geskiedwetenskappe vir N.P. van Wyk Louw – ’n lewensverhaal (2003) en die Louis Hiemstra-prys vir nie-fiksie vir Die 100 jaar van M.E.R (2005). Hy ontvang ook die Recht Malan- en Louis Luyt-prys vir die taalpolitieke studie Tuiste in eie taal (1981) en is die skrywer van Penvegter: Piet Cillié van Die Burger (2002) en die outobiografiese en kultuurhistoriese Sonkyker (2008).

Met dié toekenning word erkenning gegee aan persone se besondere bydrae tot die Afrikaanse letterkunde.

2023

Philip de Vos