Die Prestige-toekenning van die FAK was die tweede hoogste toekenning waardeur die FAK erkenning verleen het aan mense wat besondere prestasies op kultuurgeoriënteerde vakgebiede gelewer het.

Toekennings ontvang

1987

Mnr. Gideon Roos

Bevordering van musiek

1987

Prof. GS Nienaber

Bevordering van Afrikaans

1987

Prof. CFJ Muller  

Bevordering van geskiedenis

1987

Aletta Gericke

Bevordering van Afrikaans

1987

Prof. JP de Lange

Bevordering van onderwys

1987

Prof. G Cillié

Bevordering van kultuur

1988

Prof. MC van Zyl  

Bevordering van geskiedenis

1988

Prof. MJ Swart     

Bevordering van kultuur

1988

Mnr. DIC (Dirkie) de Villiers

Bevordering van musiek

1988

SS de Swardt

Afrikaanse ekonomiese joernalistiek

1988

Prof. Gerhard Beukes

Bevordering van Afrikaans

1989

Prof. Wynand L Mouton

Bevordering van onderwys

1989

Dr. PZ Meyer       

Afrikaanse ekonomiese joernalistiek

1989

Prof. Chris Lamprecht

Bevordering van musiek

1989

Mnr. C Douglas Fuchs

Bevordering van Afrikaans

1989

Prof. F Charles Fensham

Bevordering van kultuur

1990

Prof. F van der Stoep

Voorste opvoedkundige

1990

Prof. Louis C Eksteen

Bevordering van Afrikaans

1990

Bettie Cilliers-Barnard

Bevordering van beeldende kunste

1990

Prof. Bun Booyens

Bevordering van kultuur

1991

Prof. MCE van Schoor

Bevordering van geskiedenis

1991

Prof. JF Steyn

Bevordering van onderwys

1991

Dr. JHT Schutte

Skeppende, beeldende en uitvoerende kunste

1991

Dr. TF Muller

Bevordering van ekonomie

1991

LC de Lange

Afrikaanse ekonomiese joernalistiek

1991

Prof. TJR Botha    

Bevordering van Afrikaans

1992

Prof. PB van der Watt  

Bydrae op kerkgebied

1992

Mnr. Dirk Meerkotter

1992

Dr. Hubert du Plessis

Bevordering van Afrikaans

1992

Dr. WA de Klerk

Bevordering van joernalistiek

1992

Mnr. JM Buitendag

Bevordering van joernalistiek

1993

Mnr. Chris Swanepoel

Bevordering van musiek

1993

Dr. CL Stals

Bevordering van die ekonomie

1993

Mnr. HA Sloet

Bevordering van kultuur

1993

Dr. PS Meyer

Bevordering van onderwys

1993

Dr. A Gildenhuys

Vrede in Suid-Afrika

1993

Mnr. Jan F Cronjé

Bevordering van uitvoerende kunste

1993

Prof. Elize Botha

Bevordering van Afrikaans

1993

Cobus Bester

Afrikaanse ekonomiese joernalistiek

1994

Dr. W Thielemans

Bevordering van Afrikaans/Vlaamse bande

1994

Mev. Johanna M Raath

Bevordering van kultuur

1994

Prof. Stefans Grové

Bevordering van musiek

1994

Prof. OJO Ferreira

Bevordering van kultuurgeskiedenis

1994

Mnr. J (Kobus) Esterhuysen

Bevordering van geskiedenis

1994

Mnr. Marinus Daling

Bevordering van die ekonomie

1994

Mnr. E de Clopper

Uitbouing van kultuurbande

1994

DJ Basson

Afrikaanse ekonomiese joernalistiek

1994

DJ Basson

Afrikaanse ekonomiese joernalistiek

1995

Dr. Bill Venter

Bevordering van kultuur

1995

Dr. Louw Alberts 

Bydrae tot kultuur- en wetenskapsontwikkeling

1995

Prof. George Z van der Spuy

Bevordering van kultuur

1995

Mnr. Jamie Uys   

Bevordering van kultuur

1995

Hein Swart

Bevordering van kultuur

1996

Verna Vels

Uitvoerende kunste

1996

Me. Mimi Coertse

Bevordering van Afrikaanse musiek

1996

Marlene Britz

Afrikaanse ekonomiese joernalistiek

1997

Prof. D. GJ Schutte

Bevordering van Afrikaans/Nederlandse verhouding

1997

Me. Elizabeth Eybers

Bydrae tot Afrikaanse digkuns

1998

Mnr. Jans Rautenbach

Bevordering van Afrikaanse filmwese

1998

Mnr. PH Nortjé    

Bevordering van Afrikaanse verhalekuns

1998

Mev. Alba Bouwer

Bevordering van Afrikaans

1998

Mnr. Izak de Villiers

Bevordering van joernalistiek

1998

Dr. PG du Plessis 

Bevordering van joernalistiek en toneel

1998

Michal Grobbelaar

Bevordering van uitvoerende kunste

1999

Prof. Marcel Janssens

Bevordering van Afrikaans/Nederlandse verhoudinge

1999

Dr. Jannie Pieterse

Kultuurdiens

2000

Carel Trichardt

Bevordering van toneel

2000

Petru Wessels

Bevordering van toneel

2001

Prof. Fransjohan Pretorius

Bevordering van geskiedenis

2001

Mnr. Sarel J Steyn

Kultuurdiens

2002

Dr. PW Bingle

Kultuurdiens

2003

Mnr. Ritzema de la Bat

Kultuurdiens

2003

Mev. Unus van Graan

Bydrae op welsynsgebied

2004

Mnr. PJ Badenhorst

Kultuurdiens

2005

Mev. Ina Rens

Welsyns- en kultuurdiens

2007

NWU Direktoraat van Taalsake vir die Bevordering van meertaligheid

2007

Dr. Carel Stander

Kultuurdiens

2009

Deon Opperman 

Bevordering van Afrikaans

2011

Johan van Rensburg

Bevordering van Afrikaanse musiek

2012

Prof. Jacques van der Elst  

Bevordering van Afrikaans