Die TBK was ’n toekenning wat gedoen is aan mense wat besondere diens op ’n spesifieke kultuurgebied gelewer het.

Toekennings ontvang

1984

Prof. J Chris Coetzee

Vestiging van ’n Christelik-nasionale opvoeding en onderwys vir die Afrikaner

1984

Mnr. TO Honiball

Bevordering van Afrikaanse volkskuns

1984

Chris Cillié

Bevordering van die Afrikaanse vaktaal

1984

Pierre de Wet

Bevordering van die Afrikaanse toneel en klankrolprentbedryf

1984

Mev. Kotie Roodt-Coetzee

Bewaring van die Afrikaner se stoflike kultuurerfenis en die skepping van ’n eie Afrikaanse museumtradisie

1985

Prof. GG Cillié

Bevordering van Afrikaanse musiek

1985

Petrus J Lemmer

Bevordering van musiek en opvoedkunde

1986

Prof. FJ Labuschagne

Bevordering van Afrikaans en kultuur

1986

Anna Neethling-Pohl

Bevordering van Afrikaanse toneel en radio

1987

Mnr. André Demedits

Bevordering van Afrikaans

1987

Dr. Johan Pauw

Bevordering van Afrikaanse musiek

1987

Dr. Hermien Dommisse

Bevordering van uitvoerende kunste

1988

Mnr. Alewyn Lee

Bevordering van Afrikaans

1988

George A Chadwick

Bevordering van geskiedenis

1988

GF (Frits) Stegmann

Bevordering van Afrikaanse musiek

1988

JJ Victor

Bevordering van kultuur

1988

CJ Engelbrecht

Bevordering van Afrikaans

1988

Dr. AM van den Berg

Bevordering van kultuur

1989

Mnr. SF Steyn

Bevordering van kultuur

1989

Mnr. JJJ Scholtz

Bevordering van Afrikaans

1990

Prof. DJ Kotzé

Bevordering van Afrikaans

1990

Mnr. G Boonzaier

Bevordering van kunste

1990

Me. Anna Cloete

Bevordering van toneelkuns

1990

Mnr. Kosie van Niekerk

Bevordering van musiek

1990

Mnr. JH Hattingh

Bevordering van kultuur

1990

Mnr. DRC Nel

Bevordering van onderwys

1990

Mnr. Jan Oelofse

Bevordering van kultuur

1990

Johan Spies

Bevordering van Afrikaans

1990

Jannie Herbst

Bevordering van Afrikaans

1991

Prof. Pieter J de Villiers

Bevordering van Afrikaanse musiek

1991

Dr. CHJ van Aswegen

Bevordering van ekonomie

1991

Mnr. MJL Olivier

Bevordering van onderwys

1991

Mnr. HS Hattingh

Bevordering van kultuur

1992

Prof. ELP Stals

Bevordering van geskiedenis

1992

Dr. J Celestine Pretorius

Bevordering van geskiedenis

1992

Dr. Bets Bosman

Kultuurbevordering

1992

Mev. Anna Richter-Visser

Bevordering van uitvoerende kunste

1992

Mev. Joubero Malherbe

Bevordering van Afrikaanse musiek

1992

Mej. Magda Wessels

Bevordering van Afrikaans

1992

Mnr. Gawie Krog

Bevordering van onderwys

1992

Schalk Theron

Bevordering van uitvoerende kunste

1996

Dr. Helena Strating

Kultuurbevordering

1996

Pierre Malan

Bevordering van musiek

1996

Mnr. HP (Pieter) van der Westhuizen

Bevordering van Afrikaanse musiek

1998

Prof. Pieter W. Grobbelaar

Bevordering van kultuur en Afrikaanse volksmusiek

1998

Mnr. James du Plessis

Kultuurbevordering

1999

Hennie en Theresa Loock

Bevordering van musiek – Tygerberg Kinderkoor

2000

Randall en Koba Wicomb

Bevordering van Afrikaanse volksmusiek

2000

Mnr. Nicol Stassen

Publikasie van Afrikaanse boeke

2000

Jaap Maree

Kultuurbevordering

2000

Koos en Hantie Kruger

Kultuurbevordering

2001

Mnr. Albie Louw

Bevordering van Afrikaanse musiek

2001

Mnr. Martiens van Bart

Uitbou van erfenisbewaring – KultuurKroniek

2002

Mnr. J (Hansie) Koch

Kultuurbevordering

2002

Mnr. Nols Nieman

Joernalistieke bydrae tot 100-jarige herdenking van die Anglo-Boereoorlog

Die Toekenning vir Besondere Kultuurprestasie word sedert 2003 in drie klasse, goud (nasionaal), silwer (provinsiaal) en brons (plaaslik) toegeken.

2003

Dr. Anton Prinsloo (goud)

Besondere bydrae in bevordering van Afrikaans: radio, televisie en gedrukte media

2003

Ds. Jaco Thom (brons)

Besondere bydrae in bevordering van Afrikaans: Bybelse romans en godsdienstige lektuur

2004

Alle lidorganisasies van die FAK (FAK 75jaar)

Besondere bydrae in die gemeenskap

2005

Brenda Pagel

Besondere bydrae op plaaslike vlak

2006

Hennie de Wet

Besondere bydrae op kultuurgebied (goud)

2006

Jopie Koen

Besondere bydrae op kultuurgebied

2007

Wimpie van Ryneveld

Besondere kultuurdiens

2007

Chris Chameleon

Besondere kultuurprestasie

2007

Gustav Kuhn

Besondere kultuurprestasie

2008

ZB du Toit

Besondere kultuurprestasie (postuum)

2008

Hannelize du Plessis

Besondere kultuurprestasie